Registrací do partnerského programu potvrzuje Partner i Provozovatel partnerského programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Provozovatelem partnerského progamu je: Yonilife, s.r.o. Topolky 26, 61600 Brno IČO: 05690030.(dále jen Provozovatel)

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi provozovatelem na straně jedné a partnerem na straně druhé. Partnerem se rozumí právnická či fyzická osoba, která se registrovala do partnerského programu Provozovatele.

1. Obecné podmínky

1.1 Partnerského program provozuje Provozovatel

1.2 Zájemce, který se registruje do partnerského programu se nazývá Partner.

1.3 Partner propaguje služby či zboží Provozovatele svými marketingovými aktivitami na webových stránkách, diskuzních fórech a e-mailem (jen souhlasný e-mailing bez SPAMU).

2. Práva a povinnosti Partnera

2.1 Partner smí požádat o ukončení partnerství kdykoliv během jeho členství v partnerském programu. Pokud tak učiní, bude mu do dvou měsíců vyplacena odměna za schválené provize do dne, kdy požádal o ukončení svého členství. Ukončení se žádá emailem na obchod@yonilife.com

2.2 Partner nesmí propagovat kampaně a produkty na stránkách, v emailech, diskuzních forech a sociálních sítích, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nebo s dobrými mravy.

2.3 Partner nesmí poškozovat dobré jméno Poskytovatele.

2.4 Partner si nesmí objednat zboží, či služby Poskytovatele přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.

2.5 Partner je povinnen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.

2.6 Partner smí k propagaci využít textových a obrazových materiálů Poskytovatele, které jsou jím za tímto účelem poskytnuty.

2.7 Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem, SMS, na diskuzních forech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. Poskytovatel Partnerovi za porušení této podmínky vyúčtuje pokutu za každé porušení pravidel Obchodních podmínek 10 000,- Kč.

2.8 Kampaně zapojené v tomto provizním programu je zakázáno propagovat pomocí PPC reklamy v AdWords a Sklik (tzv. přímá arbitráž).

3. Vyplácení provizí

3.1. Provize Partnera je 15-25% z celkové ceny objednávky bez DPH a poštovného. Základní provize je 25%, která může být snížena v případě poskytnutí slevového kupónu pro Partnera a jeho klienty / návštěvníky.

3.2 Partner může požádat o vyplacení provizí od nasbírání 333,- Kč z potvrzených provizí, přičemž poslední potvrzená provize musí být starší 30 dnů. Respektive, Partner může Provozovatele požádat o vyplacení veškerých provizí, které jsou potvrzeny déle než 30 dnů.

3.3 Partner žáda Provozovatele o vyplacení emailem na obchod@yonilife.com . V hlavičce uvede “Žádost o vyplacení provizí z partnerského porgramu Yoni”. V těle zprávy uvede svůj registrační email, celé jméno, adresu a případně IČO.

3.4. Provozovatel je povinnen zaplatit Partnerovi provize, spnující podmínky 3.1 a 3.2, které jsou řádně podány dle pravidla 3.3 do 30 dnů od obdržení žádosti

Obchodní podmínky pro affiliate program https://yoni.life/cs/ jsou platné k 1.03.2019